BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Ostrów Wielkopolski – radiacja w szpitalu.

W dniu 6 lutego na terenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadzone zostały ćwiczenia praktyczne. Głównym celem było sprawdzenie możliwości reagowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, w sytuacji wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie szpitala. Ćwiczenia służyły również doskonaleniu umiejętności wzajemnej współpracy w zakresie przepływu informacji wśród personalu i kierownictwa szpitalu, a także pomiędzy właściwymi służbami ratowniczymi w przypadku wystąpienia w/w zagrożenia.

W ćwiczeniach uczestniczyły zastępy  z JRG Ostrów Wlkp. w tym SGRChem-EKO oraz jednostki OSP Czekanów KSRG oraz OSP Ostrów Wlkp. Oprócz sis SP w ćwiczeniach udział wzięli przedstawiciele ZZOZ, Policji, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Jacek Kowalczyk

 

 

 

Powrót

(09-02-2018 15:22)