BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Złotów - podsumowanie działalności za 2017 rok

09.02.2018 roku o godzinie 10.00 w siedzibie KP PSP w Złotowie, podsumowano stan bezpieczeństwa na obszarze chronionym, oraz realizację zadań przez komendę powiatową i jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu w 2017 roku. W naradzie uczestniczyli: przedstawiciel wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu – bryg. Robert Klonowski, poseł na Sejm RP Grzegorz Piechowiak, Karol Godlewski asystent poseł na sejm RP Marty Kubiak, przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Harbuzińska-Turek, wicestarosta Daniel Sztych, komendant powiatowy Policji mł. insp. Robert Chwedczyk, dyrektor Arestu Śledczego w Złotowie ppłk Dorota Wróbel a także byli komendanci powiatowi PSP w Złotowie; st. bryg w st. spocz. Zbigniew Wójcik oraz st. bryg. w st. spocz. Piotr Pierzyński, Nadleśniczowie: Janusz Grabowski i Krzysztof Kanecki, Jarosław Fruziński Specjalista ochrony ppoż w Nadleśnictwie Złotów, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotowie Andrzej Kacprzak, Wójtowie, Burmistrzowie, Komendanci/Prezesi Zarządów Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z terenu powiatu. Uroczystość odbyła się w sali narad budynku Komendy Powiatowej PSP pod przewodnictwem komendanta powiatowego kpt. Jarosława Kołaka, który na podstawie prezentacji multimedialnej zdał uczestnikom spotkania sprawozdanie z działalności za 2017 rok.  Spotkanie było również okazją do podsumowania działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu w 2017 roku, z którymi KP PSP współpracuje nie tylko pod względem czysto operacyjnym, szkoleniowym i doskonalenia zawodowego strażaków, ale także szeroko rozumianej prewencji społecznej wśród mieszkańców naszego powiatu. Specjalne podziękowania w postaci okolicznościowych dyplomów popłynęły do funkcyjnych JOP, które wramach corocznych przeglądów technicznych zyskały najwżysze oceny powołanej przez komendanta powiatowego komisji. Wyróżnienia za jesienne przeglądy techniczne otrzymały jednostki z KSRG OSP Blękwit, Okonek, Święta, Krajenka a spoza systemu jednostka OSP Głomsk, Augustowo-Głubczyn.

Opracowanie/zamieścił st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Zdjęcia mł. bryg. Tomasz Manikowski

 

Powrót

(09-02-2018 16:35)