BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Złotów - akcja prewencyjna w krajeńskich szkołach

Przedmiotem przeprowadzonych 7 lutego spotkań, było omówienie tematów o charakterystyce prewencyjnej związanych głównie z  bezpiecznym zimowym wypoczynkiem.

Szczegółowo omówiono także sposoby skutecznego alarmowania służb ratowniczych, oraz poruszono szereg zagadnień związanych z bezpieczeństwem i  ochroną przeciwpożarową. Pokazano i objaśniono zasady prawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych, zarówno tych zasilanych energią elektryczną, jak i tych na paliwo stałe. Szczególną uwagę poświęcono potencjalnym niebezpieczeństwom związanym z okresem grzewczym m.in przedstawiono rozwiązania/zachowania prowadzące do skutecznego ograniczania prawdopodobieństwa wystąpienia tlenku węgla.

Wizyty naszych funkcjonariuszy w placówkach oświatowych zawsze spotykają się z dużym zainteresowaniem  odbiorców,  szereg pytań padających z ich strony świadczy  jednoznacznie o stałej potrzebie prowadzenia działań o charakterze prewencyjnym.

Opracowanie st. str. Piotr Żurek

Zamieścił st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Zdjęcia KP PSP Złotów

Powrót

(09-02-2018 19:15)