BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Złotów - prewencyjnie wśród młodych piłkarzy

W pierwszych dniach lutego na zgrupowaniu kondycyjnym w jednym ze złotowskich ośrodków wypoczynkowych przebywała grupa młodych sportowców Stoczniowego Klubu Sportowego Polonia Gdańsk. I tak w dniu 8. 02. 2018 r. strażacy ze złotowskiej komendy powiatowej w ramach działań z zakresu prewencji społecznej, przeprowadzili w obecności piłkarzy z pomorza pokazy i pogadankę na temat bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Przeprowadzono pokazy sprzętu ratowniczego oraz działań z zakresu rat. wodnego na akwenach zalodzonych, omówiono także szereg istotnych zagadnień w odniesieniu do eksploatacji urządzeń grzewczych. Przedstawiono i omówiono kilka sposobów podejmowania pierwszych działań gaśniczych oraz sprawnego alarmowania służb ratunkowych. Przeprowadzone działania spotkały się z żywym zainteresowaniem w szczególności, gdy prezentowano praktyczne działania ratownicze, które odznaczają się szczególną dynamiką a wykorzystywany sprzęt i wyposażenie w pełni prezentują swoje walory użytkowe.

Opracowanie: mł. kpt. Krzysztof Olczak

Zamieścił st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Zdjęcia: KP PSP Złotów

Powrót

(09-02-2018 19:21)