BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Piła - Strażacy podsumowali 2017 rok

W dniu 9 lutego 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile, odbyła się narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile w 2017 roku.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, w tym m.in:

 • Poseł na Sejm RP - Grzegorz Piechowiak,
 • przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - bryg. Robert Klonowski, 
 • Starosta Pilski - Eligiusz Komarowski,
 • V-ce Starosta - Stefan Piechocki,
 • Wiceprezydent Miasta Piły - Beata Dudzińska,
 • Przewodniczący Rady Powiatu - Kazimierz Wasiak,
 • Skarbnik Powiatu Pilskiego - Tomasz Pawłowski,
 • Burmistrz Miasta i Gminy Wyrzysk - Bogusława Jagodzińska,  
 • Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka - Marek Madej,
 • Wójt Białośliwia - Krzysztof Rutkowski,
 • Wójt Miasteczka Krajeńskiego - Małgorzata Włodarczyk,
 • Wójt Szydłowa - Dariusz Chrobak,  
 • asystent poseł na sejm RP Marty Kubiak - Karol Godlewski,
 • Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Pile - kom. Robert Kossak,
 • Z-ca Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Pile - Bogusława Ryzner,
 • Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej - Danuta Kmieciak, 
 • Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska - Marek Duraj,
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra - Adam Standio,
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Kaczory - Jacek Zwierzyński,
 • Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych - Marta Wojnar,
 • Dyrektor ENEA rejon Piła-Chodzież - Zygmunt Wierzbicki,
 • Dyrektor ds. Technicznych MEC - Mirosław Elicki,
 • Kierownik Rejonu Gazowniczego w Pile - Mirosław Borsukiewicz,
 • Prezes Zarządu Powszechnej Spółdzielni Spożywców - Mariusz Małachowski,
 • Komendant Powiatowy PSP w Czarnkowie - bryg. Maciej Kubacki,
 • Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pożarnictwa Wielkopolski  - Tomasz Lewandowski,
 • byli komendanci powiatowi - st. bryg. w st. spocz. Ryszard Urbański i bryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński,
 • Prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa - Zbigniew Musiał,
 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pile - dh. Krzysztof Fojt,
 • Prezesi, Komendanci Miejsko Gminni ZOSP RP i druhowie z terenu powiatu pilskiego,
 • kadra kierownicza Komendy Powiatowej PSP w Pile oraz d-cy zmian, z  Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 i 2 PSP w Pile.

 

Informację o pracy Komendy w minionym roku przedstawił Komendant Powiatowy PSP w Pile  bryg. Rafał Mrowiński. Przypomniał najważniejsze wydarzenia oraz osiągnięcia pilskiej komendy w 2017 roku, który pod wieloma względami był rokiem wyjątkowym.
W 2017 roku pilscy strażacy odnotowali 1701 zdarzeń, co oznacza, że średnio na terenie powiatu pilskiego obsługiwanych było blisko 5 zdarzeń każdego dnia. Czas podjęcia interwencji przez jednostki straży pożarnej, w zdarzeniach z osobami poszkodowanymi, wyniósł w powiecie pilskim 6 minut 49 sekund, co jest jednym z najlepszych wyników w Wielkopolsce. Trzeba też zaznaczyć, że pilscy strażacy 64 razy wyjeżdżali w ramach posiadanych specjalizacji oraz pomocy wzajemnej poza granice powiatu pilskiego. Reasumując, strażacy z powiatu pilskiego brali udział w 1765 zdarzeniach.

W ramach tzw. „Prewencji Społecznej” pilscy strażacy bardzo aktywnie uczestniczyli w różnego rodzaju inicjatywach o charakterze edukacyjnym. W sumie, w 2017 roku wzięli udział w około 160 różnego zadaniach z zakresu profilaktyki. Były to wizyty w przedszkolach oraz szkołach różnego szczebla, odwiedziny dzieci i młodzieży w naszych obiektach, pogadanki i prelekcje wśród młodzieży, organizacja pikników i festynów itp. We współpracy ze Starostwem Powiatowym zorganizowano „CZADowy konkurs” w którym można wylosować czujkę tlenku węgla oraz wydano ulotkę informacyjną. Ponadto, publikowane były, w lokalnych mediach i na własnej stronie internetowej, ciekawe materiały edukacyjne.

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym w roku 2017 było opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy JRG i KP PSP w Pile”. Opracowana dokumentacja projektowa pozwoli w 2018 roku na rozpoczęcie oczekiwanej od wielu lat modernizacji pilskiej komendy. Ponadto poddano częściowej modernizacji jeden z obiektów JRG Nr 2 PSP w Pile.

Miniony rok obfitował w wiele innych pozytywnych działań. Były to między innymi:

 • Proces szkoleniowy - w 25 szkoleniach specjalistycznych i kursach organizowanych na terenie całego kraju uczestniczyło 82 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Ponadto, na bazie Komory dymowej od początku istnienia tego obiektu, czyli w ciągu 2 lat, przeszkolono blisko 1000 strażaków PSP i OSP z terenu 5 powiatów.
 • Dzięki wparciu samorządów lokalnych przeprowadzono reorganizację systemu łączności na potrzeby działań ratowniczych. Efektem  tych działań jest pokrycie praktycznie 100 % terenu powiatu skuteczną łącznością radiową oraz zbudowanie systemu mobilnej łączności, która umożliwia zorganizowanie łączności na potrzeby sztabu w każdym miejscu prowadzonych działań ratowniczych.
 • Osiągnięcia i sukcesy sportowe w sporcie pożarniczym - strażak z Piły podczas Mistrzostw Wielkopolski w Sporcie Pożarniczym w klasyfikacji indywidualnej dwóch konkurencji zdobył 2 miejsce w województwie natomiast jest od 3 lat niepokonany w konkurencji „wspinanie przy użyciu drabiny hakowej”. Ponadto sukcesy w biegach długodystansowych - w I Otwartych Mistrzostwach Wielkopolski Strażaków Państwowej Straży Pożarnej strażak z Pilskiej komendy wywalczył  srebrny medal.

W trakcie narady miały miejsce miłe akcenty.

Komendant Powiatowy PSP w Pile bryg. Rafał Mrowiński w podziękowaniu za wzorową współpracę i wspieranie na co dzień pilskiej Komendy wręczył czujki tlenku węgla oraz dymu. Natomiast Starosta Pilski Eligiusz Komarowski wręczył nagrody finansowe jednostkom OSP, które wyróżniły się w trakcie jesiennego przeglądu stanu technicznego pojazdów, sprzętu silnikowego oraz zaplecza i warunków BHP jednostek typu „S” powiatu pilskiego. Wśród wyróżnionych znalazły się jednostki OSP w KSRG: Osiek, Ujście i Kruszewo oraz jednostki spoza KSRG: Brzostowo, Grabówno, Skrzatusz i Dźwierszno. Szczególne podziękowania Komendant Powiatowy skierował w stronę środowiska Ochotniczej Straży Pożarnej, której siły i środki interweniowały w ponad 49 % wszystkich zdarzeń na terenie powiatu pilskiego.

W trakcie narady głos zabrali również goście w osobach Posła na Sejm RP Grzegorza Piechowiaka, Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego oraz Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru bryg. Roberta Klonowskiego z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Wszyscy ocenili bardzo pozytywnie wyniki i osiągnięcia pilskiej komendy za ubiegły rok oraz podkreślili bardzo dobrą współpracę z pilskimi strażakami. Bryg. Robert Klonowski oficjalnie poinformował o zajęciu przez pilską komendę drugiego miejsca w rankingu wszystkich komend powiatowych w Wielkopolsce.

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pilskiego w 2017 roku, zamieszczona zostanie na stronie www.pila.psp.wlkp.pl  w dziale SPRAWOZDANIA.

 

Opracował: mł. bryg. Zbigniew Szukajło, KP PSP Piła
Zdjęcia:  Hubert Adamczyk

Powrót

(12-02-2018 13:18)
(12-02-2018 13:18)