BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

KONIN. Doskonalenie zawodowe Komendy, ale przede wszystkim metodyka i ćwiczenia praktyczne w zakresie łączności UKF.

W dniu 9 lutego 2018r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, odbyła się kwartalna narada szkoleniowa dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy. Na wstępie dokonano przedstawienia wyników analizy sporządzanych informacji ze zdarzeń, uwzględniając najczęściej pojawiające się wątpliwości oraz uwagi. Referowano ponadto zasady wykonywania usług medycznych w zakresie profilaktyki poekspozycyjnej w 2018r. oraz przedstawiono plany szkoleń druhów OSP.

W trakcie szkolenia nawiązano do pisma KW PSP w Poznaniu nr WR.004.6.2017 w zakresie bieżącej działalności operacyjnej oraz planowanych działań w 2018r, między innymi w zakresie wdrażania koncepcji zaopatrzenia wodnego powiatu konińskiego.

Druga część narady, poświęcona została metodyce i szkoleniu praktycznym w zakresie abonentów sieci radiowych UKF ochrony przeciwpożarowej. Dlatego też w naradzie również udział wzięli dowódcy zmian i ich zastępcy z JRG Nr 1 i 2. W tym zakresie omówione zostało szerokie spektrum rozwijającego się zdarzenia, do którego dysponowane są kolejne zastępy i grupy specjalistyczne, wymagające organizacji łączności i przydzielania kolejnych kanałów radiowych.

Organizowana narada, była również świetną okazją do omówienia spraw bieżących z przedstawicielem Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie w zakresie wzajemnej współpracy służb PSP i PRM.

Opracowanie: st. kpt. R. Soliński. Zdjęcia: kpt. S. Andrzejewski.

 

Powrót

(13-02-2018 08:06)
(13-02-2018 11:43)