BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

KONIN. Działania edukacyjne BEZPIECZNE FERIE 2018

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w ramach akcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo” brali udział w działaniach profilaktyczno – edukacyjnych „Bezpieczne ferie 2018”.

Przedstawiciele Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego oraz strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Koninie uczestniczyli w spotkaniach z dziećmi:

  • 6 lutego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Koninie,
  • 7 lutego w Szkole Podstawowej Nr 12 w Koninie,
  • 8 lutego w Szkole Podstawowej Nr 9 w Koninie,
  • 9 lutego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rzgowie.

Podczas spotkań strażacy informowali dzieci jak bezpiecznie spędzać ferie zimowe, o zagrożeniach związanych z korzystaniem z zamarzniętych zbiorników oraz o sposobach postępowania w przypadku, gdy dojdzie do załamania lodu. Ponadto strażacy informowali o prawidłowym zachowaniu się w przypadku powstania pożaru oraz prezentowali sposoby udzielania pierwszej pomocy.

Konińscy strażacy przystąpili również do akcji "Bezpieczne lodowiska", gdzie będą pomagali zorganizować miejsca zimowych zabaw na lodzie, aby najmłodsi mogli bezpiecznie spędzać czas, szczególnie podczas ferii.

Łącznie w działaniach brało udział blisko 800 dzieci. Spotkania odbywały się wspólnie z Komendą Miejską Policji w Koninie oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Koninie.

Opracowanie: kpt. Sebastian Andrzejewski, zdjęcia: KM PSP w Koninie

Powrót

(13-02-2018 11:42)