BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Czad i ogień

Czad i ogień

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Krotoszyn – I etap zbiórki krwi w ramach akcji „spoKREWnieni służb±”

Krotoszyńscy strażacy rozpoczęli pierwszy etap już drugiej edycji ogólnopolskiej akcji „spoKREWnieni służb±”. Patronat nad akcj± obj±ł Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Joachim Brudziński. Akcja ‘’SpoKREWnieni służb±’’ została zainaugurowana 1 marca w dniu Narodowej Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W pi±tek 9 marca 2018 roku w Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krotoszynie 9 strażaków zdecydowało się podzielić tym co najcenniejsze - krwi±. Ł±cznie podczas dzisiejszej zbiórki udało się pozyskać 4050 ml „życiodajnego płynu”.

Kolejny etap gdzie będzie można przył±czyć się do akcji zaplanowano na 18 marca 2018 roku (tj. niedziela) w godzinach od 09:00 do 12:00 w Oddziale terenowym RCKiK w Krotoszynie (w budynku krytej pływalni WODNIK)

Zachęcamy mieszkańców powiatu Krotoszyńskiego do aktywnego wł±czenia się do akcji!!!

Opracowanie: kpt. Tomasz Patryas, mł. ogn. Bartosz Górka

Zdjęcia: KP PSP Krotoszyn

Powrót

(09-03-2018 15:40)