BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Ostrów Wielkopolski – człowiek pod autobusem

We wtorek 11 kwietnia 2018 r. w godzinach dopołudniowych dyżurny SKKP w Ostrowie Wlkp. odebrał zgłoszenie od jednego z pracowników o zdarzeniu, do którego doszło na terenie zakładu. Z informacji uzyskanych podczas zgłoszenia wynikało, że doszło do nieszczęśliwego zdarzenia, w wyniku którego cztery osoby zostały poszkodowane. Zgłaszający poinformował również, że jedna osoba znajduje się pod autobusem a trzy wewnątrz autobusu. Po przyjęciu zgłoszenia dyżurny SKKP natychmiast zadysponował dwa zastępy ratowniczo-gaśnicze i SCRt Mega City z JRG Ostrów Wlkp. oraz dwa zastępy OSP z jednostek najbliżej położonych względem miejsca zdarzenia. Po dojeździe zastępów z JRG  i przeprowadzeniu rozpoznania KDR przekazał informację do SKKP, że osoba pod autobusem nie daje oznak życia, a osoby z wnętrza autobusu mają ogólne obrażenia i jest  z nimi utrudniony kontakt. Taki przebieg zdarzeń i jego skutki zakładał opracowany wcześniej scenariusz zdarzenia.

Ćwiczenie przeprowadzone zostało na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim, który udostępnił również autobus na potrzeby ćwiczeń

Tekst: st. kpt. Jacek Kowalczyk,

Zdjęcia: st. kpt. Jacek Kowalczyk.

 

Powrót

(12-04-2018 09:03)