BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Chodzież - Pożar komory lakierniczej

   W dniu 9 kwietnia 2018 roku o godzinie 11:34 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży otrzymał zgłoszenie o pożarze pomieszczenia lakierni w byłej Fabryce Krzeseł Szamocin w miejscowości Kozarzyn (gm. Szamocin). W pierwszym rzucie zadysponowano 4 zastępy gaśnicze, podnośnik hydrauliczny oraz grupę operacyjną z KP PSP z Chodzieży.

   Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej stwierdzono wydobywające się gęste kłęby dymu z otwartych drzwi hali produkcyjnej oraz z otworów wentylacyjnych na dachu budynku. Na zewnątrz hali, w której znajdowała się nieczynna lakiernia stał przedstawiciel zakładu oraz osoba, która wykonywała prace rozbiórkowe przy komorze lakierniczej. Wszyscy opuścili obiekt przed przybyciem straży - nikt nie doznał obrażeń. Zakład produkujący krzesła był nieczynny w chwili powstania pożaru, a wewnątrz nieużytkowanej hali produkcyjnej znajdowała się jedynie komora lakiernicza, która była w trakcie demontażu.

   Działania straży pożarnej w pierwszej kolejności polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawdzeniu detektorem obecności  prądu (budynek nie był zasilany w energię elektryczną, co potwierdzono urządzeniem pomiarowym) oraz podaniu dwóch rozproszonych prądów wody w natarciu wewnątrz hali na palącą się komorę lakierniczą przez strażaków zabezpieczonych w sprzęt ochrony układu oddechowego. Równocześnie rozpoczęto wentylację nadciśnieniową z użyciem wentylatorów przenośnych. W działaniach gaśniczych wykorzystano również kamerę termowizyjną, dzięki której precyzyjniej można było podawać prądy wody na źródło pożaru oraz monitorować temperaturę w komorze lakierniczej i w strefie podsufitowej hali.

   Utrudnieniami podczas akcji był gęsty, toksyczny dym oraz brak możliwości objazdu hali. Pożar udało się jednak bardzo szybko zlokalizować i ugasić, a w jego wyniku spaleniu i zniszczeniu uległa komora lakiernicza z osprzętem oraz okopceniu uległ dach, ściany oraz okna hali.  

   W akcji trwającej 2,5 godziny brało udział łącznie 7 zastępów straży pożarnej (20 strażaków) z KP i JRG PSP Chodzież, OSP KSRG Szamocin, Pogotowie Energetyczne oraz Policja. 

   Wstępnymi ustalaniami nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru był brak zabezpieczeń przed zapaleniem materiałów palnych występujących w miejscu prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Sprawca przyznał się do prowadzenia prac związanych z cięciem i wytwarzaniem iskier mechanicznych, które spowodowały pożar, w związku z powyższym ukarano tą osobę mandatem karnym.

   Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży apeluje, że w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujące się w nim instalacje techniczne oraz mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru – np. gaśnicę.

 

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz. 

Zdjęcia: archiwum JRG.

 

 

 

 

 

Powrót

(12-04-2018 15:13)