BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Września - promocja zawodu strażaka na Targach Pracy

12 kwietnia br. w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni zorganizowane zostały Targi Pracy, w trakcie których już po raz kolejny wrzesińska komenda wystawiła stoisko promujące zawód strażaka.

Zainteresowane osoby mogły zapoznać się z:

  • zasadami oraz kryteriami naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu na rok szkolny 2018/2019,
  • kierunkami studiów na poszczególnych wydziałach oraz kalendarium rekrutacji do SGSP w Warszawie,
  • zasadami naboru do służby w tutejszej komendzie.

Wszelkich informacji udzielał st. kpt. Zbigniew Rzemyszkiewicz – z-ca d-cy jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz str. Magdalena Cieślak – stażysta d/s kontrolno-rozpoznawczych.

Opracowanie: mł. bryg. Marek Mikołajczak

Zdjęcia: str. Magdalena Cieślak

Powrót

(13-04-2018 08:32)