BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

SZAMOTUŁY_otwarcie Punku Alarmowo-Dyspozycyjnego LP

10 kwietnia br. w Komendzie Powiatowej PSP w Szamotułach dokonano uroczystego otwarcia Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego.  W imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Szamotułach mł. bryg Tomasz Daszkiewicz powitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, Starosta Szamotulski Józef Kwaśniewicz, Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile Sławomir Kmiecik, Nadleśniczy Nadleśnictwa Wronki Zbigniew Gzyl, przedstawiciele innych Regionalnych Dyrekcji.  Była to również okazja do odbycia rocznej narady wszystkich nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

więcej na: http://www.szamotuly.psp.wlkp.pl/showwydarzenia.php?wydarzenie=265  

Powrót

(13-04-2018 12:12)