BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

WOLSZTYN - Ćwiczenia - pożar w hali magazynowej

13 kwietnia, około godziny 10:00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Wolsztynie wpłynęło zgłoszenie o pożarze w hali magazynowej zakładu PAK-Logistics w miejscowości Powodowo. Z informacji wynikało, że w środku mogą znajdować się dwie osoby poszkodowane. Po zebraniu niezbędnych informacji Dyżurny Stanowiska Kierowania dysponuje na miejsce trzy zastępy gaśnicze z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wolsztynie. Jednocześnie powiadamiane są pozostałe służby i alarmowana jest jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie, która  dysponowana jest do siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie w celu zabezpieczenia rejonu miasta i gminy na czas akcji ratowniczo-gaśniczej.

W chwili dojazdu na miejsce zdarzenia pracownicy zakładu ewakuowali się na zewnątrz. Kierujący Działaniem Ratowniczym zbiera informacje od jednego z pracowników. Z rozpoznania wynika, że odcięto dopływ prądu elektrycznego z głównego wyłącznika prądu i ewakuowano prawie wszystkich pracowników. Pali się w magazynie opakowań. Wewnątrz znajduje się butla z acetylenem firmy remontowej. Występuje bardzo silne zadymienie. W środku prawdopodobnie znajduje się dwie osoby poszkodowane , które mogły zostać porażone prądem.

Na szczęście jest to tylko scenariusz ćwiczeń zaplanowanych dla strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, których głównym celem było sprawdzenie umiejętności kierowania działaniami ratowniczymi, dzielenia terenu akcji na odcinki bojowe, wykorzystanie alternatywnych źródeł wody do zewnętrznego gaszenia pożarów.

Po zakończeniu omówiono przebieg ćwiczeń i wyciągnięto wnioski z podjętych działań.

Opracowanie: st.str. Tomasz Musielak

Zdjęcia: mł.asp. Jakub Kędziora

Powrót

(16-04-2018 13:18)