BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Gniezno - Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

W tym wyjątkowym roku, inaugurującym narodowe obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, odbyły się 12 maja br. w Gnieźnie. Uroczystość, jak co roku, rozpoczął przemarsz pododdziałów oraz pocztów sztandarowych z Komendy Powiatowej PSP w Gnieźnie do Katedry Gnieźnieńskiej. Po Mszy Św. w Katedrze, zaproszeni goście, strażacy PSP i OSP oraz pracownicy cywilni, przemaszerowali ulicą Bolesława Chrobrego na plac Komendy, gdzie miał miejsce uroczysty apel.

Organizatorzy st. kpt. Mariusz Dębski - Komendant Powiatowy PSP w Gnieźnie oraz dh Jacek Kowalski - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie, przywitali zaproszonych gości wśród, których znaleźli się miedzy innymi:

  1. Pan Zbigniew Dolata – Poseł na Sejm RP,
  2. bryg. Andrzej Bartkowiak - Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP,
  3. Pani Beata Tarczyńska - Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego,
  4. Pan Jarosław Grobelny - Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna,

Na uroczystość przybyli również przedstawiciele parlamentarzystów, służb mundurowych, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu gnieźnieńskiego, duchowni, reprezentanci władz samorządowych i zaprzyjaźnionych firm i instytucji, a także członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszego powiatu.

Podczas uroczystości wręczono następujące odznaki, medale, awanse w stopniach służbowych oraz nagrody finansowe:

Rozkazem Personalnym nr 1 Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dnia 16 kwietnia 2018 r., z dniem 4 maja 2018 r. nadał stopień służbowy:

 ASPIRANT SZTABOWY:

- st. asp. Krzysztofowi Kulawiakowi,

- st. asp. Łukaszowi Kwiecińskiemu,

- st. asp. Andrzejowi Wiśniewskiemu,

- st. asp. Pawłowi Pohl.

ASPIRANT:

- mł. asp. Łukaszowi Bereźnickiemu,

- mł. asp. Arkadiuszowi Jabłońskiemu.

Rozkazem Personalnym Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dnia 23 kwietnia 2018 r., z dniem 4 maja 2018 r. nadał stopień służbowy:

OGNIOMISTRZ:

- mł. ogn. Hubertowi Pawlakowi.

MŁODSZY OGNIOMISTRZ:

- st. sekc. Bartłomiejowi Kaczmarkowi,

- st. sekc. Dariuszowi Kajtanowskiemu,

- st. sekc. Mirosławowi Sobkowiakowi,

- st. sekc. Mateuszowi Gronowskiemu.

- st. sekc. Tomaszowi Pakulskiemu.

STARSZY SEKCYJNY:

- sekc. Maciejowi Borowiakowi,

- sekc. Mateuszowi Klimackiemu,

- sekc. Dawidowi Wojciechowskiemu,

- sekc. Pawłowi Chmurze.

Starosta Gnieźnieński za aktywną służbę dla dobra powiatu gnieźnieńskiego oraz działanie na rzecz bezpieczeństwa jego mieszkańców uhonorował Medalem Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego:

- st. kpt. Jarosława Łagutoczkina.

- druha Jacka Perkowskiego,

- druha Edmunda Krawczyka,

- druha Pawła Jesiołowskiego,

- druha Bolesława Tubackiego.

Natomiast Prezydent Miasta Gniezna w uznaniu zasług na rzecz bezpieczeństwa Pierwszej Stolicy Polski uhonorował Medalem Koronacyjnym st. ogn. Roberta Szymczaka.

Nagrodę finansową od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  bryg. Andrzeja Bartkowiaka za wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych oraz zapał i zaangażowanie w pracy otrzymali:

- st. kpt. Mariusz Dębski,

- st. kpt. Łukasz Michalak,

- kpt. Bartosz Kubalewski,

- asp. Dawid Bąkowski,

- st. ogn. Mariusz Janowicz,

- st. sekc. Tomasz Budzyński.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gnieźnie, odznakę „Strażak Wzorowy„ przyznano druhom Emilowi Kozaneckiemu i Tomaszowi Bartz z Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechanowie.

W tym roku Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gnieźnie  nadało godności :

„Gnieźnieński Działacz OSP Roku 2017”  - dh Szymonowi Kondrackiemu,

„Gnieźnieński Strażak OSP Roku 2017” - dh Marcinowi Kaczorowi,

„Gnieźnieńska OSP Roku 2017” - Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie.

Na zakończenie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie st. kpt. Mariusz Dębski w podziękowaniu, za aktywną współpracę i działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu gnieźnieńskiego, wręczył okolicznościowe grawertony: Panu bryg. Andrzejowi Bartkowiakowi, Pani Beacie Tarczyńskiej, Panu Tomaszowi Budaszowi, Panu dh Jackowi Kowalskiemu, ks. Jackowi Orlikowi, Panu Michałowi Michalakowi, Pani Małgorzacie Matczak oraz Panu Marcinowi Makohońskiemu.

Po części oficjalnej uroczystości, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Gnieźnie pod kierunkiem p. Katarzyny Winiarskiej, przygotowali spektakl patriotyczny pt. "Ścieżki pamięci", mówiący o Ojczyźnie, wolności i pięknie polskiej przyrody. Następnie zaproszono wszystkich przybyłych gości do biesiadowania przy strażackiej grochówce. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta Powiatu Gnieźnieńskiego.

Tekst: kpt. Joanna Kryślak

Zdjęcia: dh Patrycja Guziałek, dh Marian Guziałek

Powrót

(15-05-2018 15:34)