BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Złotów - ćwiczenia POLIGON 2018

15 maja na obszarach leśnych nadleśnictwa Okonek stanowiących zwarty kompleks leśny z obszarami zlokalizowanymi już na terenie powiatu szczecineckiego, województwo zachodniopomorskie (Nadleśnictwo Czarnobór), przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające pod kryptonimem POLIGON 2018 dla jednostek ochrony przeciwpożarowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów powiatu złotowskiego, pilskiego i szczecineckiego. Działania obejmowały zgrupowanie pododdziału pożarniczego w wyznaczonym miejscu koncentracji w m. Borucino, łącznie 29 samochodów (9 PSP) w tym 8 samochodów typu GBA, 8 samochodów typu GCBA, 6 samochodów typu GLM i 7 pojazdów operacyjnych, kwatermistrzowskich i rozpoznawczo-ratowniczych, które na polecenie Kierującego Działaniem Ratowniczym poprzez decyzje utworzonego na miejscu akcji sztabu działań sukcesywnie dysponowano w ramach poszczególnych plutonów do realizacji działań gaśniczych w miejscu pozorowanego pożaru lasu jak i równocześnie do zorganizowania zaopatrzenia wodnego na rzecz prowadzonych działań poprzez wykorzystanie najbliższych punktów czerpania wody. Całość realizowanych działań wspierana była na bieżąco przez służby leśne nadleśnictwa Okonek, Policję oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył osobiście v-ce starosta złotowski Pan Daniel Sztych. Działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym dowodził  Komendant Powiatowy PSP w Złotowie, st. kpt. Jarosław Kołak a wyznaczeni funkcyjni z kadry dowódczej JRG oraz wydziału ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych realizowali wyznaczone zadania na utworzonych odcinkach bojowych i bezpośrednio w zakresie dowodzenia poszczególnymi plutonami. Działania prowadzone były nieprzerwanie przez cztery godziny bezpośredniej akcji, w toku, których doskonalono zasady organizacji łączności na potrzeby KDR, dostarczanie wody na duże odległości metodą przepompowywania i dowożenia, tworzenie buforów wodnych jak również bezpośredniego rozpoznawania kompleksu leśnego poprzez wykorzystanie wskazanych dojazdów pożarowych i innych elementów infrastruktury stanowiących  zabezpieczenie operacyjne danego kompleksu leśnego, stanowiącego jeszcze w połowie lat 90-tych XX wieku czynny artyleryjski poligon wojskowy.

Łącznie w działaniach zaangażowanych było 128 strażaków w tym 31 funkcjonariuszy z KP PSP Złotów, KP PSP Szczecinek i KP PSP Piła, których wspierało 97 druhów z jednostek OSP z Lotynia, Okonka, Lipki, Jastrowia, Świętej, Zakrzewa, Tarnówki, Krajenki, Blękwitu, Sypniewa, Podgaj, Lędyczka, Łąkie, Zalesia, Ługów, Radawnicy, Pniewa, Podróżnej i Miasta Bornego Sulinowa.

Przeprowadzane cyklicznie na terenie powiatu złotowskiego od 2016 roku ćwiczenia zgrywające dla sił wielkości kompani pożarniczej przynoszą za każdym razem szereg nowych doświadczeń i wniosków oraz stanowią jednocześnie bieżące odniesienie do oceny poziomu skuteczności, mobilności i gotowości jednostek ochrony przeciwpożarowej a na podstawie oceny realizowanych rzeczywistych działań ratowniczych w minionym okresie należy podkreślić, że ćwiczone szkoleniowe założenia taktyczne i warianty działań już sprawdziły się w rzeczywistych działaniach w minionym okresie, jako skuteczne założenia związane m.in. z dowodzeniem, dostarczaniem wody do pożarów jak również tworzeniem punktu przyjęcia sił i środków dla zadysponowanych jednostek.

W trakcie podsumowania przeprowadzonych ćwiczeń , w którym uczestniczyli m.in. także przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Pile w osobie Pana Sławomira Majewskiego Naczelnika Wydziału Ochrony Lasu podkreślano istotną i wiodącą rolę w zakresie współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z administracją Lasów Państwowych w zakresie zabezpieczania kompleksów leśnych przed pożarami a właśnie wypracowywane wnioski, wdrażane następnie w życie pozwalają na bieżące utrzymanie wysokiego stopnia gotowości do działań interwencyjnych.


 

Opracował: kpt. Krzysztof Olczak

Zamieścił: st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Zdjęcia: KP PSP Złotów

 

Powrót

(16-05-2018 14:54)
(16-05-2018 15:39)