BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

WOLSZTYN - Ćwiczenia w firmie recyklingowej

Straż Pożarna XXI w. to formacja od, której wymaga się coraz więcej. Każdego dnia stawiane są przed nami nowe wyzwania. Ciągły postęp technologiczny, coraz to bardziej skomplikowane procesy przemysłowe i rozbudowane zakłady czy hale wielkopowierzchniowe, aż samo społeczeństwo sprawiają, że nasza wiedza i umiejętności muszą być coraz większe. To oczekiwania wobec Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej zmuszają do tego aby sam proces doskonalenia zawodowego  był również bardziej zaawansowany niż kiedykolwiek.

W piątek 08.06.2018r zostały przeprowadzone duże ćwiczenia na terenie jednej z okolicznych firm zajmujących się recyklingiem materiałów gumowych. Założeniem  jakiemu mieli sprostać strażacy biorący udział w warsztatach była awaria podczas procesu technologicznego czego efektem było powstanie pożaru. Dodatkowym utrudnieniem było zasłabniecie dwóch pracowników zakładu i wyciek jednej z przechowywanych tam substancji. W dalszej części ćwiczeń testowaliśmy różne techniki gaszenia materiałów przewidzianych do recyklingu.

Warsztaty tego typu są często organizowane na terenie powiatu wolsztyńskiego. To dzięki takim ćwiczeniom poprawiamy skuteczność już w realnych działaniach. Ważne jest dla nas aby znać elementy, które mogą nas zaskoczyć podczas akcji ratowniczych. To jedyna okazja kiedy na spokojnie możemy zapoznać się z lokalizacją zakładów podwyższonego ryzyka, ich powierzchnią, procesami technologicznymi tam zachodzącymi i zagrożeniami z nimi związanymi. Poznajemy drogi ewakuacji i instalacje jakie mogą nam pomóc. Mamy wgląd w dokumentację i możemy na czas wyrazić nasze opinie i wskazówki.

Sami ratownicy w warunkach zbliżonych do prawdziwej akcji ratowniczej doskonalą i wyrabiają sobie pewne nawyki i zachowania potrzebne w naszym fachu. Poprawiamy zdolności motoryczne. Możemy pogłębić wiedzę praktyczną. To dzięki takim ćwiczeniom uodparniamy się na sytuacje stresowe i możemy poznać nasze możliwości. Jest to bez wątpienia nieoceniona praktyka, której dodatkowo towarzyszy budowanie więzi i zaufania między wszystkimi formacjami jak i pozostałymi służbami.

W ćwiczeniach brała udział Jednostka Ratowniczo Gaśnicza z Wolsztyn oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Kębłowa, Świętna, Obry, Wroniaw, Moch oraz Siedlca.

 

Opracowanie: mł.asp. Jakub Kędziora

Zdjęcia: mł.asp. Jakub Kędziora

Powrót

(10-06-2018 21:15)
(10-06-2018 21:42)