BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Złotów - prewencja w placówkach oświatowych

W ramach realizowanej ogólnopolskiej akcji oświatowej „ Jak nie czytam, jak czytam” realizowanej wśród dzieci i młodzieży w placówkach dydaktycznych na rzecz propagowania czytelnictwa, zagadnienia z zakresu prewencji społecznej przedstawili również złotowscy strażacy. Tym razem w Szkole Podstawowej w Lipce,  osobiście z – ca Komendanta Powiatowego bryg. Leszek Wójcik, strażacy  z wydziału JRG oraz druhowie z OSP Lipka, którzy dokonali prezentacji sprzętu  i pojazdów pożarniczych. Podczas spotkania omówione zostały podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w domu, w miejscach biwakowania, w lasach, właściwych zachowań podczas kąpieli na akwenach wodnych, prawidłowych zachowań podczas poruszania się rowerem  na drogach publicznych – w szczególności w odniesieniu do zbliżającego się okresu letniego wypoczynku.  Przedstawiono, również kluczowe informacje na temat zasad i sposobów alarmowania służb ratunkowych, a także podstawowych działań  i zachowań w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Uwieńczeniem spotkania były życzenia bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego kierowane od funkcjonariuszy PSP oraz druhów OSP do dzieci  i młodzieży w odniesieniu do zbliżającego się wkrótce zakończenia roku szkolnego, a także sfotografowanie ze strażackiego podnośnika utworzonego na płycie boiska przez uczniów i grono pedagogiczne symbolicznego napisu akcji propagującej czytelnictwo.

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak

Zamieścił: st. asp. Kazimierz Wiebskowksi

Zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Lipce

Powrót

(11-06-2018 08:12)