BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Piła - Zgrupowanie wielkopolskich strażaków – nurków

W dniach 4-8 czerwca 2018 roku na terenie działania pilskiej Komendy odbyło się zgrupowanie szkoleniowe dla Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wodno – Nurkowego z województwa wielkopolskiego. W zgrupowaniu uczestniczyło 24 strażaków – nurków z Komendy Wojewódzkiej PSP Poznaniu, Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu oraz Komendy Powiatowej PSP w Koninie, Kościanie i Pile.  Nad bezpieczeństwem medycznym czuwała karetka oraz strażacy – ratownicy medyczni z Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie.

W imieniu gospodarza, a jednocześnie współorganizatora zgrupowania wszystkich strażaków powitał  Komendant Powiatowy PSP w Pile – bryg. Rafał Mrowiński.

Podczas 5-dniowego zgrupowania uczestnicy szkolili się zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Pierwsze trzy dni szkolenia przeprowadzono na jeziorze Płotki, gdzie wykorzystano do nurkowania po raz pierwszy hełmy Kirby Morgan oraz maski nurkowe zasilane czynnikiem oddechowym z zewnątrz. Podczas nurkowań strażacy zapoznali się ze sprzętem do echolokacji w postaci kamer akustycznych i sonarów. Cykl trzydniowego szkolenia na jeziorze Płotki zakończono nurkowaniem nocnym, podczas którego wykorzystany został najnowszy sprzęt oświetleniowy dla nurków dostarczony bezpośrednio przez producenta.

W czwartym dniu, na jeziorze Bytyń Wielki, strażacy przeprowadzili nurkowanie na głębokość 20 i 30 metrów. Nurkowanie głębokie stanowi jeden z obowiązkowych elementów corocznego szkolenia dla nurków.

W ostatnim dniu zgrupowania specjalistyczne grupy zapoznały się ze specyfiką rzeki Noteć stanowiącej element składowy drogi wodnej Wisła – Odra. Przy wykorzystaniu łodzi ratowniczych strażacy przepłynęli wyznaczony odcinek rzeki oraz przeprawili się dwukrotnie przez śluzy wodne.  Na jednej ze śluz zorganizowane zostały ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu wysokościowego, który znajduje się na samochodach ratownictwa  wodno – nurkowego.

W trakcie zgrupowania zrealizowano teoretyczne zajęcia szkoleniowe w zakresie wykonywania prac podwodnych, nurkowania jaskiniowego, serwisu i konserwacji sprzętu nurkowego.

Po pięciu dniach ćwiczeń  i szkoleń  nurkowie wzbogaceni o kolejne doświadczenia wrócili do macierzystych jednostek, gdzie będą kontynuować proces doskonalenia zawodowego w zakresie ratownictwa wodnego.

Opracowanie: bryg. Zbigniew Szukajło, KP PSP Piła

Powrót

(11-06-2018 14:34)