BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Zmiany personalne w KW PSP w Poznaniu

12 czerwca br. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu wielkopolski komendant wojewódzki PSP bryg. Andrzej Bartkowiak w asyście zastępcy mł. bryg. Dariusza Matczaka wręczył następujące decyzje personalne:

  • st. kpt. Alicji Boruckiej – mianując z dniem 1 czerwca br. na stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP w Poznaniu,
  • mł. bryg. Sławomirowi Brandt – wyznaczając z dniem 25 maja br. na inspektora ochrony danych, a mianując z dniem 1 czerwca br. na stanowisko głównego specjalisty,
  • kpt. Piotrowi Matysiakowi – powierzając z dniem 12 czerwca br. obowiązki zastępcy naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego KW PSP w Poznaniu.

W związku z powierzeniem obowiązków zastępcy komendanta szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu st. bryg. Wiesławowi Pokorskiemu pracą Wydziału Kwatermistrzowskiego będzie kierował mł. bryg. Grzegorz Banaszak – główny specjalista.

 

Tekst i zdjęcia: mł. bryg. Sławomir Brandt

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (12-06-2018 14:53)
(13-06-2018 09:47)