BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Akcja „Fotel Komendanta”, czyli jak to jest poczuć się szefem wielkopolskich strażaków

11 czerwca 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu miała miejsce niecodzienna wizyta grupy dzieci z Akademii Przyszłości. Jest to ogólnopolski program wsparcia edukacyjnego Stowarzyszenia „Wiosna” dla uczniów ze szkół podstawowych. W ramach programu opiekunowie – tutorzy pracując z dziećmi zakwalifikowanymi do programu, dzięki systemowi motywatorów zmiany, budują w nich poczucie własnej wartości. Dzieci poprzez doświadczanie uczą „wygrywać” w szkole i w życiu, otrzymują narzędzia do osiągnięcia swoich marzeń i dążeń np. uczestniczą w inauguracjach roku akademickiego, spotykają się z ciekawymi ludźmi, itp.

Jak to jest poczuć się szefem wielkopolskich strażaków mogli przekonać się uczniowie z Akademii Przyszłości, zasiadając w fotelu wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Akcja „Fotel Komendanta” jest również jedną z akcji przeprowadzonych w ramach realizacji założeń międzynarodowego projektu „Firefighters Plus” – Straż pożarna jako podmiot modelowy w integracji społecznej.

Podopieczni Akademii Przyszłości spotkali się z wielkopolskim komendantem wojewódzkim PSP - bryg. Andrzejem Bartkowiakiem. Witając się z każdym z uczniów komendant wymienił się wizytówkami. Następnie opowiedział w jaki sposób został strażakiem, jak wyglądała jego droga od szkoły podstawowej aż do stanowiska komendanta wojewódzkiego PSP. Dzieci zadawały wiele ciekawych pytań, dzięki którym dowiedziały się mi.in. o ciężkiej i odpowiedzialnej służbie strażaka czy ile kobiet – funkcjonariuszek pełni służbę w PSP. Każdy z uczestników odwiedził gabinet komendanta i usiadł w jego fotelu upamiętniając to zdjęciem. Dzieci miały także okazję odbyć krótką lekcję z symulatorem zagrożeń pożarowych budynku użyteczności publicznej, porozmawiali o zasadach ewakuacji i użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego.

Następnie dzieci wraz z opiekunami przeszli zwiedzić strażnicę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 KM PSP w Poznaniu. Zapoznali się tam ze sprzętem ratowniczym używanym przez strażaków podczas akcji ratowniczych, dowiedzieli się jaką specjalizację posiada ta jednostka oraz porozmawiali o zasadach bezpiecznego wypoczynku letniego, zwłaszcza nad wodą oraz o zasadach reagowania i zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Na zakończenie spotkania wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Tekst: st. kpt. Alicja Borucka
Foto: mł. bryg. Sławomir Brandt

 

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (13-06-2018 09:57)
(13-06-2018 09:58)