BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Wspólnie o bezpieczeństwie dzieci podczas letniego wypoczynku

14 czerwca br. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przy ul. Masztalarskiej 3 odbyła się konferencja prasowa podczas, której zostały poruszone zagadnienia organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym.

W konferencji pod przewodnictwem wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna udział wzięli szefowie służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo letniego wypoczynku tj:

  • Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak,
  • Wielkopolski Kurator Oświaty - Pani Elżbieta Leszczyńska,
  • Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, dr n. med. Andrzej Trybusz,
  • Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji - insp. Roman Kuster,
  • Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu ds. Gospodarki Leśnej - Ireneusz Niemiec wraz z Kierownikiem Zespołu ds. Ochrony Mienia i Obronności Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Jerzym Głowackim,
  • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – Dariusz Dymek,
  • Zastępca Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego - harcmistrz Janusz Wolski,
  • Komendant Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - harcmistrz Przemysław Stawicki;

W trakcie konferencji omówiono skoordynowane działania wszystkich służb i instytucji w kontekście zapewnienia bezpiecznego wypoczynku osobom, które wypoczywają na koloniach, czy obozach ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Zostały omówione wytyczne i rekomendacje, które obowiązują podczas organizacji tego typu wypoczynków.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann  polecił szefom instytucji, aby w ramach spotkań z młodzieżą zwrócić również uwagę na problem dopalaczy oraz utonięć.

Ponadto już dzisiaj można potwierdzić, że wszystkie obozowiska i kolonie odbywające się poza infrastrukturą budowlaną będą objęte skoordynowaną kontrolą służb co najmniej dwa razy tj. przed rozpoczęciem i w trakcie trwania wypoczynku i będą one dodatkowo połączone z pogadankami z uczestnikami, gdzie zostaną omówione sposoby tzw. bezpiecznych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Materiały i informacje dla organizatorów wypoczynku są dostępne m. in. na stronie internetowej KW PSP w Poznaniu pod adresem www.psp.wlkp.pl

Tekst: mł. bryg. Sławomir Brandt
Zdjęcia: st. kpt. Alicja Borucka

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (14-06-2018 14:59)
(14-06-2018 21:13)