BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Podpisanie porozumienia z WSHiU

3 lipca 2018 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zostało podpisane porozumienie pomiędzy: Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu reprezentowaną przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Andrzeja Bartkowiaka a Wyższą Szkołą Handlu i Usług z siedzibą w Poznaniu reprezentowaną przez Założyciela WSHiU Magdalenę Górską. Porozumienie zakłada między innymi współpracę w zakresie przygotowania i uruchomienia studiów podyplomowych dla kadry Państwowej Straży Pożarnej, prowadzenia wspólnych badań naukowych i wymianę materiałów oraz odbywania praktyk studenckich.

 

Powrót

Napisał: Karol Kędziorski (03-07-2018 14:40)
(03-07-2018 14:48)