BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Śrem - powierzenie obowiązków dowódcy JRG

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie informuje, że z dniem 09 lipca 2018 r. zostały powierzone obowiązki dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej Panu  kpt. mgr inż. Tomaszowi Kierzek.
Akt mianowania podczas uroczystej zmiany służby w Komendzie Powiatowej PSP w Śremie, wręczył nowemu dowódcy - zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Śremie - Pan kpt. mgr inż. Krzysztof Pertman.
Po wręczeniu decyzji, z-ca szefa śremskich strażaków złożył funkcjonariuszowi życzenia.

Zdjęcia: KP PSP Śrem

Powrót

(10-07-2018 14:43)
(10-07-2018 15:38)