BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Duże wsparcie finansowe z Funduszu Sprawiedliwości dla jednostek OSP

7 sierpnia br. odbyła się wideokonferencja Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Andrzeja Bartkowiaka z Komendantami Powiatowymi/ Miejskimi PSP z terenu województwa w temacie rozdziału środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia  na rzecz ochotniczych straży pożarnych.

W wideokonferencji uczestniczył również Pan Poseł Bartłomiej Wróblewski – wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości ekspert przy zespole do spraw weryfikacji wniosków OSP na terenie województwa wielkopolskiego.

 

 

Powrót

Napisał: Lucyna Rudzińska (08-08-2018 11:01)
(08-08-2018 11:08)