BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Jarocin: Nabór do służby

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie
ogłasza nabór do służby przygotowawczej
w zawodzie: strażak Państwowej Straży Pożarnej

  1. Stanowisko: stażysta, docelowo: ratownik-kierowca
  2. System służby: zmianowy
  3. Liczba miejsc: 2
  4. Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.
  5. Przewidywany termin przyjęcia do służby: II półrocze 2018
  6. Rekrutację prowadzi komisja kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.

Ogłoszenie o naborze

Powrót

Napisał: KP PSP Jarocin Komendant Powiatowy (10-08-2018 12:54)