BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

POZNAŃ - Wyróżnienia dla strażaków

W minionym tygodniu Komendant Miejski PSP w Poznaniu wręczył wyróżnienia dla funkcjonariuszy za zaangażowanie podczas działań ratowniczo – gaśniczych jakie miały miejsce przy ul. Sędziwoja
w Poznaniu w dniu 21 sierpnia 2018 roku. Całość artykułu dostępna na stronie internetowej KM PSP POZNAN

 

Powrót

(10-09-2018 21:36)