BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

ŚRODA WLKP. - Prowadzenie działań ratowniczych na autostradzie.

Prowadzenie działań na drogach szybkiego ruchu nie jest łatwym zadaniem dla strażaków. Spotkanie jakie odbyło się 11 września 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Środzie Wlkp. miało na celu wymianę spostrzeżeń oraz uwag na temat prowadzenia tychże działań. W spotkaniu udział wziął przedstawiciel firmy Autostrada Eksploatacja S.A. Pan Leszek Węckowski oraz funkcjonariusze KP PSP w Środzie Wielkopolskiej. Podczas szkolenia omówione zostały zdarzenia z dnia 6 lipca 2018 roku  do których doszło na 189 i 195 km autostrady A2. Poruszono tematy związane z bezpiecznym dojazdem do miejsca zdarzenia, prawidłowym ustawieniem pojazdów ratowniczych na terenie działań, zabezpieczeniem terenu akcji oraz współpracą ze służbami autostradowymi. W trakcie spotkania każde z zagadnień było szeroko omówione i przedyskutowane przez uczestników szkolenia.

Opracowanie: st. kpt. Marcin Włodarczyk, zdjęcia: st. kpt. Marcin Włodarczyk

Powrót

(11-09-2018 15:18)
(11-09-2018 15:19)