BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Owady

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Koło - Przedszkolaki z Czołowa z wizytą w kolskiej strażnicy.

Dnia 29.11.2018 r. naszą strażnicę odwiedziły dzieci z Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego  w Czołowie. Funkcjonariusze zmiany II JRG w Kole zapoznali przybyłe dzieci z pracą strażaka, ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym będącym na wyposażeniu naszej jednostki. Strażacy przeprowadzili również pogadankę nt. „Jak zachować się, gdy zauważysz ogień w swoim domu. Duże zainteresowanie wśród dzieci wzbudziły samochody strażackie.

Tekst: st. sekc. Katarzyna Wojciechowska, zdjęcia: KP PSP w Kole

Powrót

(03-12-2018 11:56)