Informacja o opłacie skarbowej

Opłatę skarbową należy uiszczać na konto Urzędu Miasta Poznania.

 

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy/Oddział Pozostałych Dochodów

Podatkowych i Niepodatkowych

ul. Libelta 16/20 61 – 706 Poznań

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

nr konta: 20 1050 1520 1000 0023 4950 2845

tytułem: opłata skarbowa za wydanie opinii (odstępstwa) dot.....

 

Kwoty opłat:

10 zł - wydanie postanowienia (odstępstwo od przepisów);

 

17 zł - wydanie opiniii;

17 zł - upoważnienie inwestora/ właściciela;

Powrót

Napisał: Rafał Brodziak (03-08-2010 08:11)
Zmienił: Rafał Brodziak (03-08-2010 08:47)