BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Czad i ogień

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

Hymn Polski

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Kierownictwo

Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP
bryg. Andrzej Bartkowiak

 

 
Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
mł. bryg. Arkadiusz Przybyła

 


Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
mł. bryg. Dariusz Matczak

 

 
Naczelnik Wydziału Operacyjnego
mł. bryg. Tomasz Grelak

 

 ramka 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru
bryg. Robert Klonowski

 

 
Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego
st. kpt. Marek Piekutowski

 

 
p.o. Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego
mł. bryg. Grzegorz Banaszak
 

 


Naczelnik Wydziału Kadr
bryg. Maciej Brzeziński

 

 
Naczelnik Wydziału Technicznego
bryg. Adam Topolski

 

 
Główna Ksiegowa
mgr Wiesława Nawrocka

 


 Naczelnik Ośrodka Szkolenia
st. kpt. Michał Kierzek

 

 
Naczelnik Wydziału Informatyki i Łącznośći
st. bryg. Paweł Pohl

 

 M.Czyż
Radca Prawny
mł. bryg. Mariola Czyż

 


Samodzielne Stanowisko Pracy ds. BHP i Obronnych
st. kpt. Sławomir Makowski

 

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (12-01-2008 00:57)
Zmienił: Sławomir Brandt (14-11-2018 15:01)