Kierownictwo

Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP
bryg. Andrzej Bartkowiak

 

 
Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
mł. bryg. Arkadiusz Przybyła

 


Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
mł. bryg. Dariusz Matczak

 

 
Naczelnik Wydziału Operacyjnego
mł. bryg. Tomasz Grelak

 

 ramka 
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru
bryg. Robert Klonowski

 

 
Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego
st. kpt. Marek Piekutowski

 

 
Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego
bryg. Wiesław Pokorski

 


Naczelnik Wydziału Kadr
mł. bryg. Maciej Brzeziński

 

 
Naczelnik Wydziału Technicznego
bryg. Adam Topolski

 

 
Główna Ksiegowa
mgr Wiesława Nawrocka

 


Naczelnik Ośrodka Szkolenia
 

 

 
Naczelnik Wydziału Informatyki i Łącznośći
st. bryg. Paweł Pohl

 

 M.Czyż
Radca Prawny
mł. bryg. Mariola Czyż

 


Samodzielne Stanowisko Pracy ds. BHP i Obronnych
st. kpt. Sławomir Makowski

 

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (12-01-2008 00:57)
Zmienił: Karol Kędziorski (02-01-2018 09:14)