Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Plan postępowań

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 - pobierz

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - pobierz

Korekta nr 1 planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - pobierz

Korekta nr 2 planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - pobierz

Korekta nr 3 planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - pobierz

Korekta nr 4 planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - pobierz

Korekta nr 5 planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - pobierz

Korekta nr 6 planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - pobierz

RSS