Fundusze UE
Zakup specjalistycznego sprzętu do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych dla woj. wielkopolskiego
PROJEKT KLUCZOWY: "Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską „Profesjonalne służby ratownicze podstawą bezpieczeństwa mieszkańców województwa wielkopolskiego”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską „Bezpieczne Centrum – doposażenie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w ciężkie pojazdy i sprzęt specjalistyczny do ratownictwa technicznego na drogach”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską "Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno – ekologicznego systemu bezpieczeństwa woj. wielkopolskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu – etap II"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską "Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno-ekologicznego systemu bezpieczeństwa województwa wielkopolskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską "112 Can I Help You?"
Możliwości realizacji szkoleń - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
RSS