DANE  STATYSTYCZNE
DOTYCZĄCE  INTERWENCJI
JEDNOSTEK  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ
W  WOJ.  WIELKOPOLSKIM
ZA  DZIEŃ  12-07-2018 r.

Ogółem:

POŻARÓW  10
MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ  170
ALARMÓW FAŁSZYWYCH  25
RAZEM  205

Pożary:

WG WIELKOŚCI ZDARZENIA

- małe
- średnie
- duże
- bardzo duże

 

10
0
0
0

WG RODZAJU OBIEKTU

- obiektów użyteczności publicznej
- obiektów mieszkalnych
- obiektów produkcyjnych
- obiektów magazynowych
- środków transportu
- lasów
- upraw
- inne

 

1
3
0
0
2
0
1
3

LUDZIE/SPRZĘT BIORĄCY UDZIAŁ W DZIAŁANIACH

Państwowa Straż Pożarna
  - samochodów
  - osób
Ochotnicze Straże Pożarne z KSRG
  - samochodów
  - osób
Ochotnicze Straże Pożarne poza KSRG
  - samochodów
  - osób
GSP, ZSR, ZSP, inne
  - samochodów
  - osób

 


11
41

14
71

2
8

0
0

POSZKODOWANI

Ratownicy
  - śmiertelne
  - ranni
Inne osoby
  - śmiertelne
  - ranni

 


0
0

0
2

Miejscowe zagrożenia:

WG WIELKOŚCI ZDARZENIA

- małe
- lokalne
- średnie
- duże
- klęski

 

13
154
3
0
0

WG RODZAJU ZAGROŻEŃ

- silne wiatry
- przybory wód
- opady śniegu
- opady deszczu
- chemiczne
- ekologiczne
- radiologiczne
- budowlane
- infrastruktury komunalnej
- w komunikacji drogowej
- w komunikacji kolejowej
- w komunikacji lotniczej
- na obszarach wodnych
- medyczne

 

7
0
0
65
1
0
0
2
0
16
0
0
0
9

WG RODZAJU OBIEKTU

- obiekty użyt. publicznej
- obiekty mieszkalne
- obiekty produkcyjne
- obiekty magazynowe
- środki transportu
- lasy
- uprawy
- inne

 

12
79
10
2
15
0
9
43

LUDZIE/SPRZĘT BIORĄCY UDZIAŁ W DZIAŁANIACH

Państwowa Straż Pożarna
  - samochodów
  - osób
Ochotnicze Straże Pożarne z KSRG
  - samochodów
  - osób
Ochotnicze Straże Pożarne poza KSRG
  - samochodów
  - osób
GSP, ZSR, ZSP, inne
  - samochodów
  - osób

 


114
478

103
499

31
130

0
0

POSZKODOWANI

Ratownicy
  - śmiertelne
  - ranni
Inne osoby
  - śmiertelne
  - ranni

 


0
0

1
14

Alarmy fałszywe:

WG RODZAJU

- złośliwe
- w dobrej wierze
- z instalacji wykrywania

 

0
16
9

Straty pożarowe - 563 tys. zł.

Miejscowe zagrożenia - 299,1 tys. zł.

Uratowane mienie - 1110 tys. zł.