DANE  STATYSTYCZNE
DOTYCZĄCE  INTERWENCJI
JEDNOSTEK  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ
W  WOJ.  WIELKOPOLSKIM
ZA  DZIEŃ  13-01-2018 r.

Ogółem:

POŻARÓW  30
MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ  37
ALARMÓW FAŁSZYWYCH  4
RAZEM  71

Pożary:

WG WIELKOŚCI ZDARZENIA

- małe
- średnie
- duże
- bardzo duże

 

29
1
0
0

WG RODZAJU OBIEKTU

- obiektów użyteczności publicznej
- obiektów mieszkalnych
- obiektów produkcyjnych
- obiektów magazynowych
- środków transportu
- lasów
- upraw
- inne

 

0
17
3
0
2
0
3
5

LUDZIE/SPRZĘT BIORĄCY UDZIAŁ W DZIAŁANIACH

Państwowa Straż Pożarna
  - samochodów
  - osób
Ochotnicze Straże Pożarne z KSRG
  - samochodów
  - osób
Ochotnicze Straże Pożarne poza KSRG
  - samochodów
  - osób
GSP, ZSR, ZSP, inne
  - samochodów
  - osób

 


53
185

28
136

7
34

2
12

POSZKODOWANI

Ratownicy
  - śmiertelne
  - ranni
Inne osoby
  - śmiertelne
  - ranni

 


0
0

0
2

Miejscowe zagrożenia:

WG WIELKOŚCI ZDARZENIA

- małe
- lokalne
- średnie
- duże
- klęski

 

6
28
3
0
0

WG RODZAJU ZAGROŻEŃ

- silne wiatry
- przybory wód
- opady śniegu
- opady deszczu
- chemiczne
- ekologiczne
- radiologiczne
- budowlane
- infrastruktury komunalnej
- w komunikacji drogowej
- w komunikacji kolejowej
- w komunikacji lotniczej
- na obszarach wodnych
- medyczne

 

2
0
0
2
3
0
0
0
0
11
0
0
1
6

WG RODZAJU OBIEKTU

- obiekty użyt. publicznej
- obiekty mieszkalne
- obiekty produkcyjne
- obiekty magazynowe
- środki transportu
- lasy
- uprawy
- inne

 

2
10
0
0
11
0
0
14

LUDZIE/SPRZĘT BIORĄCY UDZIAŁ W DZIAŁANIACH

Państwowa Straż Pożarna
  - samochodów
  - osób
Ochotnicze Straże Pożarne z KSRG
  - samochodów
  - osób
Ochotnicze Straże Pożarne poza KSRG
  - samochodów
  - osób
GSP, ZSR, ZSP, inne
  - samochodów
  - osób

 


47
176

23
126

3
15

0
0

POSZKODOWANI

Ratownicy
  - śmiertelne
  - ranni
Inne osoby
  - śmiertelne
  - ranni

 


0
0

0
13

Alarmy fałszywe:

WG RODZAJU

- złośliwe
- w dobrej wierze
- z instalacji wykrywania

 

0
1
3

Straty pożarowe - 633 tys. zł.

Miejscowe zagrożenia - 443 tys. zł.

Uratowane mienie - 1076 tys. zł.