BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Zakup specjalistycznego sprzętu do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii œrodowiskowych dla woj. wielkopolskiego

W dniu 28 stycznia 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Zakup specjalistycznego sprzętu do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych dla woj. wielkopolskiego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”, Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Podpisy pod umową złożyli: Hanna Grunt – Prezes Zarządu WFOŚiGW, Marek Zieliński – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW, nadbryg. Wojciech Mendelak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP oraz Wiesława Nawrocka - Główna Księgowa.

Beneficjentem Projektu jest Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu. Celem projektu jest poprawa zabezpieczenia środowiska naturalnego na obszarze Wielkopolski poprzez doposażenie sprzętowe jednostek Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa wielkopolskiego, co poprawi funkcjonowanie systemu reagowania na zagrożenia środowiskowe i ekologiczne.

W ramach projektu planowany jest zakup następujących jednostek sprzętowych:

  • ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze (9,5/40 6x6) – 2 szt. – lokalizacja KP PSP Jarocin oraz KP PSP Śrem;
  • ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy (5/24 4x4) – 1 szt. – lokalizacja KP PSP Piła;
  • średni samochód ratowniczo-gaśniczy (2,5/16 4x4) – 1 szt. – lokalizacja KP PSP Czarnków
  • średni samochód ratowniczo-gaśniczy (2/16 4x2) – 1 szt. – lokalizacja KP PSP Wągrowiec.

Łączna wartość projektu wynosi 4 000 000,00 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 80% kosztów kwalifikowalnych, czyli 3 200 000,00 zł. Projekt będzie trwał do końca września 2015 roku.

W ramach Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 projekty będą realizować również: Komenda Miejska PSP w Poznaniu, Komenda Miejska PSP w Kaliszu, Komenda Powiatowa PSP w Kępnie, Komenda Powiatowa PSP w Krotoszynie, Komenda Powiatowa PSP w Ostrzeszowie, Komenda Powiatowa PSP w Pleszewie oraz Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka.

Dodatkowo 16 OSP wzbogaci się o nowe pojazdy, a projekty na ich rzecz zrealizują samorządy gminne.

Opracowała: Sylwia Woźniak
Foto: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powrót

Napisał: Sławomir Brandt (05-02-2015 08:49)
Zmienił: Sławomir Brandt (10-02-2015 10:57)