BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

SZAMOTUŁY - podsumowanie roku 2015

12 lutego br. w Komendzie Powiatowej PSP w Szamotułach odbyła się narada podsumowująca działalność w minionym 2015 roku. Zaproszenie na tą uroczystość przyjęli miedzy innymi:  pełniący obowiązki Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Lech Janiak, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego FOŚiGW Marek Zieliński, Starosta Szamotulski Józef Kwaśniewicz, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu  nadbryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński, szefowie służb współpracujących, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu, prezesi i komendanci gminni OSP, przedstawiciele prasy lokalnej.
Uroczystość rozpoczęła się  od symbolicznego przekazania sprzętu ratowniczego oraz kluczyków do pozyskanych przez PSP i OSP samochodów ratowniczo - gaśniczych.
Następnie udano się do świetlicy KP, gdzie Komendant Powiatowy przedstawił działalność jednostki w minionym roku. Wśród wielu aspektów znalazły się też inwestycje, których nie udałoby się  zrealizować bez pomocy współpracujących instytucji oraz samorządów. Za wkład w rozwój PSP i OSP na terenie powiatu Komendant Powiatowy oraz Starosta Szamotulski podziękowali wszystkim wspierającym. Każdy z zabierających głos zauważał wielkie lokalne i wojewódzkie zaangażowanie w doposażanie w sprzęt oraz wspieranie w innych rodzajach działalności szamotulskich strażaków.

Opracowanie: kpt. Przemysław Chojan
Zdjęcia: sekc. Gracja Coda, Aleksander Legeżyński

 

Powrót

(15-02-2016 13:55)