BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Warsztaty przygotowujšce do właœciwego przeprowadzania testów sprawnoœci fizycznej dla funkcjonariuszy PSP

W dniu 23 kwietnia 2018 r. w związku z opublikowaniem w dniu 5 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw  nw. rozporządzeń:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (pozycja nr 672 w Dzienniku Ustaw);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 marca 2018 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (pozycja nr 673 w Dzienniku Ustaw);

na terenie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z przedstawicielem SA PSP przeprowadził szkolenie przygotowujące do właściwego przeprowadzenia testu sprawności fizycznej dla przedstawicieli KM/P Państwowej Straży Pożarnej z terenu woj. wielkopolskiego. Przedmiotowe zajęcia miały na celu przekazanie przedstawicielom wielkopolskich jednostek organizacyjnych PSP niezbędnych informacji dotyczących prawidłowego przebiegu i wykonania próby wydolnościowej (beep test) i prób sprawnościowych (bieg po kopercie, podciąganie się na drążku) oraz przećwiczenie ww. konkurencji na hali sportowej zgodnie z wytycznymi pod nadzorem specjalistów. Ponadto, przeprowadzone warsztaty miały na celu zapoznanie z prawidłowym postępowaniem kwalifikacyjnym o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 

Tekst: st. kpt. Leszek Walczak

Zdjęcia: kpt. Gniewomir Kwas

 

 

Powrót

(25-04-2018 09:17)
(25-04-2018 09:26)