BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

LESZNO – ĆWICZENIA „POŻAR LASU”.

W dniu 10 maja na terenie zbiornika wodnego w Zaborowie zostały przeprowadzone ćwiczenia doskonalące współdziałania strażaków JRG Leszno oraz OSP z terenu gminy Święciechowa i Miasta Leszna. Scenariusz ćwiczeń zakładał działania gaśnicze podczas pożaru lasu. Zadaniem przybyłych na miejsce ćwiczeń sił i środków było podjęcie działań gaśniczych poprzez podanie 5 prądów wody w tym dwóch z wykorzystaniem działek wodno-pianowych, co wymagało budowy systemu zaopatrzenia wodnego z akwenu oddalonego o ok. 500 m. Celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie wprowadzonych modyfikacji zawartych w powiatowej koncepcji zaopatrzenia wodnego oraz doskonalenie umiejętności dostarczanie wody na duże odległości z wykorzystaniem układu pompowo-wężowego i organizacja łączności.

W ćwiczeniach udział wzięło 10 zastępów:

  •  OSP Święciechowa,
  •  OSP Brenno,
  •  OSP Dąbcze
  •  JRG PSP w Lesznie.

Ćwiczenia poprzedzone były wstępem teoretycznym na temat zaopatrzenia wodnego i organizacji łączności na terenie akcji. Nadzór nad przedsięwzięciem sprawował Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Lesznie st. kpt. Sebastian Kozłowski, a ćwiczenia zwizytował Komendant Miejski PSP w Lesznie st. bryg. Maciej Zdęga. 

Tekst/zdjęcia: st. kpt. Marcin Wysokiński

 

Powrót

(15-05-2018 07:34)