BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Nowy Tomyśl - Ćwiczyli i rozpoznawali pałac w Wąsowie

W ubiegłym miesiącu br. dwie zmiany służbowe nowotomyskiej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej brały udział w ćwiczeniach i operacyjnym rozpoznaniu obiektu pałacowego w Wąsowie. W dniu 7 czerwca 2018r. zaplanowano ćwiczenia dla I zmiany JRG Nowy Tomyśl oraz wytypowanych jednostek OSP z terenu gminy Kuślin. Scenariusz ćwiczeń przewidywał pożar pokoju zlokalizowanego na trzecim piętrze obiektu oraz zaginięcie jednej osoby z gości hotelowych. Zadaniem strażaków było podjęcie działań gaśniczych wewnętrznych i zewnętrznych, odszukanie zaginionej osoby i jej ewakuowanie, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zbudowanie systemu zaopatrzenia wodnego. Łącznie do wnętrza pałacu klatkami schodowymi wprowadzone zostały trzy linie gaśnicze oraz z zewnątrz jeden prąd gaśniczy z wykorzystaniem podnośnika hydraulicznego. Po części praktycznej wszyscy uczestnicy ćwiczeń wzięli udział w operacyjnym rozpoznaniu obiektu, zapoznając się z układem komunikacyjnym korytarzy, klatek schodowych, wyjść ewakuacyjnych oraz możliwościami dojazdu do obiektu. Rozpoznano również punkty przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego pałacu. Uwzględniając specyfikę i przeznaczenie obiektu, w tych cennych zajęciach szkoleniowych oprócz strażaków z JRG Nowy Tomyśl wzięli udział strażacy z miejscowej jednostki OSP Wąsowo oraz strażacy z OSP Kuślin.

Opracowanie: asp. sztab. Andrzej Łaciński

Zdjęcia: KP PSP Nowy Tomyśl

Powrót

(11-06-2018 11:37)