BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Piła - Robocze spotkanie dotyczące składowisk odpadów

Zwiększona ilość pożarów składowisk odpadów, które wystąpiły w ostatnim czasie w różnych miejscach na terenie naszego kraju, była powodem spotkania, do którego doszło w miniony piątek tj. 8-go czerwca br. w siedzibie pilskiej komendy Państwowej Straży Pożarnej.

Na wspólnej naradzie spotkali się przedstawiciele Policji w Pile pod przewodnictwem kom. Mariusza Wiśniewskiego - Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, Leszek Wesołowski – Kierownik Działu Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska - Delegatura w Pile, Ewa Kędzior – Starostwo Powiatowe oraz pilscy strażacy.

Spotkanie, któremu przewodniczył bryg. Robert Komarnicki – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pile było okazją do zapoznania się z zadaniami innych służb i podmiotów w zakresie nadzoru i kontroli nad składowiskami odpadów oraz w zakresie zwalczania nielegalnych wysypisk.

Wspólnie ustalono listę zakładów i firm zajmujących się przyjmowaniem, składowaniem oraz utylizacją odpadów, a ponadto wypracowano zasady i sposoby postępowań, które mają zapobiec wystąpieniu na naszym terenie pożarów, jakie w ostatnim czasie przetoczyły się przez cały kraj.

Powrót

(12-06-2018 09:38)