BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Mistrzostwa Wielkopolski w Sporcie Pożarniczym

W dniach 19 i 20 czerwca 2018 r. odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski Strażaków PSP w Sporcie Pożarniczym. Do rywalizacji sportowej przystąpiło 14 drużyn z terenu województwa wielkopolskiego.

W pierwszym dniu Mistrzostw, na obiekcie sportowym Ośrodka Szkolenia w Bolechowie przy JRG nr 8, rozegrane zostały konkurencje: wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na III piętro wspinalni oraz pożarniczy tor przeszkód 100 m.

W drugim dniu Mistrzostw rozegrane zostały konkurencje: sztafeta pożarnicza 4x100 m z przeszkodami oraz pożarnicze ćwiczenie bojowe, które odbyły się na stadionie lekkoatletycznym na terenie Młodzieżowego Ośrodka Sportu przy ul. Gdańskiej 1 w Poznaniu.

       

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska pod kierownictwem st. kpt. Gniewomira Kwasa, Zastępcy Naczelnika Ośrodka Szkolenia KW PSP w Poznaniu, który pełnił funkcję Sędziego Głównego Zawodów.

Dekoracji zwycięzców dokonał bryg. Andrzej Bartkowiak, Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP, wraz z bryg. Jackiem Michalakiem Komendantem Miejskim PSP w Poznaniu oraz mł. bryg. Sławomirem Kotońskim Komendantem Miejskim PSP w Kaliszu i st. kpt. Rolandem Egiertem Komendantem Powiatowym PSP w Pleszewie.

Zwycięzcom GRATULUJEMY!

 

Wyniki Mistrzostw

 

Organizatorzy Mistrzostw składają szczególne podziękowania kierownictwu i wszystkim strażakom z JRG, Wydziałowi Operacyjno-Szkoleniowemu  Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu oraz wszystkim sędziom za pomoc w przeprowadzeniu Mistrzostw.

Warto wspomnieć, że sport pożarniczy to pokaz sprawności strażaka – element wyszkolenia i przygotowania do wykonywania zawodowych zadań, często tych najtrudniejszych, które wymagają dużego wysiłku fizycznego, szybkości działania, refleksu, opanowania i działania w zespole.

W służbie pożarniczej oprócz wyszkolenia i przygotowania zawodowego bardzo ważną rolę odgrywa przygotowanie kondycyjne, umiejętność pracy w zespole oraz wysoka sprawność fizyczna, która w dużej mierze gwarantuje bezpieczeństwo ratowanych oraz ratowników. Oglądając ciężkie zmagania strażaków w konkurencjach sportu pożarniczego można zobaczyć namiastkę codziennej służby oraz sprawność fizyczną ratownika.

 

Opracowanie: Martyna Luks

foto: kpt. Jacek Chełstowski, st. sekc. Michał Wrembel

Powrót

(21-06-2018 14:13)
(04-07-2018 13:30)