BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

DOSTAWA BUTÓW SPECJALNYCH SKÓRZANYCH

ROZEZNANIE CENOWE WT.2370.18.07.2018 - pobierz

Informujemy, że rozeznanie cenowe w części B (dostawa 5 par butów HAIX FIRE FLASH) zostaje unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Informacja o wyborze oferty w Części A [26.07.2018 r.] - pobierz

Napisał: Marcin Goliński (05-07-2018 11:28)
Zmienił: Marcin Goliński (26-07-2018 12:06)