BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Owady

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

VI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w grupie A i C

Zawody sportowo-pożarnicze są formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych.

Historia zawodów strażackich - rywalizacji w sportowym duchu jako, elementu szkolenia, sięga początków istnienia OSP i wywodzi się z XIX w. czyli ma swoje wieloletnie tradycje.

Współcześnie zawody wojewódzkie i zgodnie z kalendarzem zawodów sportowo-pożarniczych OSP rozgrywane są co cztery lata. Startują w nich zwycięzcy zawodów powiatowych. W Wielkopolsce rokrocznie ponad 20 tys. członków OSP bierze udział w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym.

Zawody w obecnym kształcie, od powstania województwa wielkopolskiego w roku 2000, odbywały się: w Międzychodzie (2000), Lądku (2001), Kleczewie (2006) oraz w Wągrowcu w roku 2010 i 2014. Obecna, VI edycja, odbywa się po raz trzeci w Wągrowcu.

Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych OSP jest w szczególności:

 mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych,

 ocena stanu wyszkolenia pożarniczego,

 popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej,

 wyłonienie najlepszych drużyn,

 przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla.

Prawo startu przysługuje strażakom i strażaczkom OSP w wieku 16-65 lat.

Zawody rozgrywane są w dwóch konkurencjach.

I. Ćwiczenie bojowe, które obejmuje takie elementy jak: dobiegnięcie do miejsca ułożenia sprzętu, zbudowanie linii ssawnej, zbudowanie linii głównej z dwóch odcinków węża o śr. 75 mm (W-75), zbudowanie dwóch linii gaśniczych, każda składająca się z dwóch odcinków węża o śr. 52 mm (W-52), uruchomienie motopompy i zassanie i podanie wody oraz przewrócenie pachołków, obrócenie i złamanie tarczy prądem wody.

II. Sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami, bieg przeprowadza się na dwóch lub więcej torach o długości 350 m podzielonych na 7 odcinków po 50 m każdy. Zadaniem pierwszego zawodnika jest dobiegniecie do znajdującego się na torze węża W-75 i połączenie go z nasadą wlotową rozdzielacza. Drugi zawodnik przeskakuje na swoim odcinku nad płotkiem lekkoatletycznym. Zadaniem trzeciego zawodnika jest przeskoczenie wyznaczonego na torze rowu bez dotknięcia zaznaczonych linii. Czwarty zawodnik pokonuje slalomem ustawione w rzędzie tyczki. Piąty przebiega po równoważni. Szósty zawodnik pokonuje ustawioną na torze a wykonana z desek „ścianę”. Zawodnik siódmy po dobiegnięciu do znajdującego się na torze węża W-52 i rozdzielacza łączy w dowolnej kolejności rozdzielacz z wężem a waż z prądownicą, która pełni rolę pałeczki sztafetowej i jest przekazywana przez zawodników w strefach zmian poszczególnych odcinków.

Wygrywa zespół, który ukończy obie konkurencje w najkrótszym czasie popełniając najmniej błędów, za które doliczane są punkty karne.

Sędzią Głównym Zawodów jest Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Obrzycku druh Leszek Nawrocki. Komendantem Zawodów jest członek prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wągrowcu druh Andrzej Woźnicki. Zespół sędziowski stanowią członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych i kadra Państwowej Straży Pożarnej z całej Wielkopolski oraz woj. dolnośląskiego.

W tegorocznych zawodach weźmie udział 28 Kobiecych Drużyn Pożarniczych i 31 Męskich Drużyny Pożarnicze z 32 powiatów Wielkopolski. W sumie 590 zawodniczek, zawodników i ich opiekunów. Startujące drużyny są najlepszymi w poszczególnych grupach w swoich gminach i powiatach, mają za sobą zwycięstwa w zawodach gminnych i powiatowych. Start w zawodach wojewódzkich to dla każdej OSP wyróżnienie i prestiż. Można powiedzieć że już zwyciężyły kwalifikując się do udziału w zawodach.

Warto podkreślić, że w Wągrowcu rywalizować będą również męska drużyna pożarnicza jak i kobieca drużyna pożarnicza z OSP Dobrów pow. kolski, które to w poprzednich XIV Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP w Polanicy-Zdroju w 2015 r. zajęły pierwsze miejsca. Zwycięzcy tegorocznych zawodów będą reprezentowali Wielkopolskę w zawodach krajowych, które odbędą się w roku 2019.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

- Andrzej Jankowski, kom. 601 252 808, e-mail: andrzej.jankowski@zosprp.pl

- st. kpt. Lucyna Rudzińska, e-mail: lucyna.rudzinska@psp.wlkp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: T. Poręba

Powrót

(07-09-2018 09:05)
(07-09-2018 09:13)