BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Serwis kšpieliskowy

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

KONIN. Warsztaty szkoleniowe pod kryptonimem „DRWAL 2018”

W dniu 5 września 2018r. w miejscowości Mielnica Duża w gminie Skulsk, odbyły się ćwiczenia w formie warsztatów dla wybranych sił i środków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i wytypowanych terenowo jednostek OSP z gm. Skulsk.

Ćwiczenia zostały poprzedzone przypomnieniem kwestii występujących zagrożeń dla strażaków podczas pracy pilarkami, omówiono zagadnienia dotyczące przestrzegania przepisów bhp, w tym dobór sprzętu ochronnego i ratowniczego oraz doskonalenie taktyki działań ratowniczych. Szkolenia stanowiskowe z zakresu wycinki i okrzesywania drzew oraz ratownictwa wysokościowego, przeprowadzili liderzy realizowanej dziedziny ratownictwa.

Podczas ścinki drzew, weryfikowano w sposób praktyczny zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie: powalania drzew pochylonych, asymetrycznych, złomów i wywrotów. Doskonalono techniki bezpiecznego cięcia i okrzesywania, podczas usuwania prawdopodobnych skutków silnych wiatrów i nawałnic.

W poprzednich latach na terenie Polski miały miejsce gwałtowne burze, huragany i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne, których następstwem są między innymi powalone i połamane drzewa. Warsztaty te były odpowiedzią na zapotrzebowanie na tego typu szkolenie praktyczne występujące wśród ratowników, zarówno PSP i OSP. Zdobyta wiedza i umiejętności, będą owocować przy powtarzających się skomasowanych i wspólnych działaniach, dotyczących usuwania wiatrołomów po przejściu gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Opracowanie: st. kpt. Robert Soliński. Zdjęcia: Wydział Operacyjno – Szkoleniowy.

Powrót

(10-09-2018 14:54)