BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Serwis kšpieliskowy

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Leszno. Doskonalenie wysokoœciowe.

Cykliczne realizowanie wybranej tematyki z różnych dziedzin ratownictwa gwarantuje utrzymanie wysokiego poziomu realizacji tych zadań podczas rzeczywistych zdarzeń. W miesiącu wrześniu strażacy JRG Leszno realizowali doskonalenie zawodowe z zakresu ratownictwa wysokościowego oraz technik ratowniczych w wykopach i osuwiskach. Wspólne rozwiązywanie problemów, wypracowywanie najlepszej koncepcji i zamiaru taktycznego z pewnością zapewnia skuteczność działań. Dlatego dużo czasu zostało poświęcone na doskonalenie umiejętności wykorzystania posiadanego sprzętu i urządzeń podczas działań.

Powrót

(10-09-2018 15:03)