BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Serwis kšpieliskowy

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Koœcian - Kręciło nas bezpieczeństwo

Okres wakacyjny już za nami. Na terenie naszego powiatu przebiegł on spokojnie. Kościańscy strażacy jeszcze przed jego rozpoczęciem przeprowadzili szereg akcji promujących bezpieczeństwo w placówkach oświatowych. Gościliśmy także wiele osób w siedzibie Komendy. Podczas każdego z takich spotkań omawiane były bezpieczne zachowania wśród dzieci i młodzieży. Mówiliśmy o najczęściej spotykanych zagrożeniach oraz  o zasadach zachowania się w ich obliczu. Przypominaliśmy o tym, jak korzystać  z numerów alarmowych. W związku z okresem wakacyjnym omówiono zasady bezpiecznego zachowania się podczas letniego wypoczynku zarówno w czasie pobytu w domu oraz nad wodą. Przekazaliśmy informacje o tym, jakie niebezpieczeństwo niosą ze sobą gwałtowne zjawiska atmosferyczne i jak należy się zachować podczas ich występowania. Ci, którzy odwiedzili naszą jednostkę mogli zapoznać się ze sprzętem jakim dysponujemy i jak wygląda dzień strażaka w pracy. Można było przymierzyć strażackie umundurowanie i wsiąść do strażackiego wozu. Jak zawsze podczas takich wizyt nie zabrakło pytań o to, jak zostać strażakiem.

Na terenie powiatu odbyły się dwa obozy strażackie zorganizowane przez OSP Kościan oraz OSP Stare Oborzyska. Działania takie wpisują się w akcje „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, które są inicjatywami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji realizowanych przez podległe służby. Jednostki za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego i Komendanta Głównego PSP otrzymały z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotację na organizację i przeprowadzenie obozu. Strażacy z KP PSP w Kościanie wizytowali obóz oceniając bezpieczeństwo oraz możliwości prowadzenia działań ratowniczych. Z kadrą obozu ustalono kanały przekazywania informacji o nagłych zagrożeniach.

Zorganizowany został także pokaz ratownictwa wodnego oraz pogadanka na przystani Kościańskiego Klubu Żeglarskiego w Nowym Dębcu. Pokaz adresowany był do grupy młodzieży niepełnosprawnej  z Krosna Odrzańskiego  wypoczywającej na biwaku.

Strażacy brali udział w wielu wakacyjnych pokazach, festynach i piknikach, podczas których zaprezentowano zagadnienia związane z bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

Cieszymy się, że czas letniej przerwy minął szczęśliwie, a przede wszystkim bezpiecznie. Mamy nadzieję, że choć w mały stopniu także nasze działania przyczyniły się do tego.

 

Opracowanie: st. sekc. Dawid Kryś - KP PSP w Kościanie
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Powrót

(10-09-2018 22:28)