BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Serwis kšpieliskowy

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Złotów - ćwiczenia na obiekcie produkcyjno-magazynowym

7 września 2018r. przeprowadzone zostały kolejne ćwiczenia zgrywające dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zastępów ze złotowskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Tym razem doskonalono działania ratownicze na obiektach produkcyjno-magazynowych zakładu IKANO INDUSTRY w m. Krajenka. Szkoleniowe założenie taktyczne obejmowało m.in. przeprowadzenie ewakuacji pracowników, podjęcie działań gaśniczych przez zadysponowane jednostki Straży Pożarnej a także poszukiwanie i ewakuację poszkodowanych pracowników oraz wdrożenie procedur kwalifikowanej pierwszej pomocy. W celu skutecznej realizacji założenia zorganizowano i doskonalono elementy łączności na potrzeby Kierującego Działaniem Ratowniczym a także organizację zaopatrzenia wodnego.

W ramach prewencji społecznej wśród pracowników zakładu w miejscu zbiórki przeprowadzono szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w tym postępowania w przypadku nagłego zatrzymania krążenia z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego, będącego na wyposażeniu przedsiębiorstwa. Omówiono również zagadnienia związane z bezpieczeństwem pożarowym na terenie zakładu produkcyjnego, przedstawiono sposób postępowania w przypadku zagrożeń mogących zaistnieć podczas pełnienia pracy oraz proces alarmowania służb. Funkcjonariusze odpowiedzieli również na liczne pytania zwiększając tym samym wiedzę i świadomość pracowników.

W działaniach uczestniczyły jednostki OSP Krajenka, OSP Tarnówka, OSP Podróżna, OSP Śmiardowo Krajeńskie oraz zastępy z KP PSP Złotów , łącznie 35 strażaków.

Opracowanie: kpt. Krzysztof Olczak, st. str. Maciej Palacz
Zdjęcia: mł. bryg. Tomasz Manikowski

Zamieścił: st.asp. Kazimierz Wiebskowski

Powrót

(12-09-2018 08:46)