BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Serwis kšpieliskowy

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Nowy Tomyœl - Ćwiczenia w Nordzucker Opalenica

Pozostało już tylko parę dni do rozpoczęcia tegorocznej kampanii w opalenickiej cukrowni Nordzucker. W trosce o bezpieczeństwo firmy i pracowników w dniu 11 września 2018r., przeprowadzone zostały ćwiczenia zgrywające dla osób funkcyjnych zakładu, Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Nowym Tomyślu. W scenariuszu ćwiczeń przewidziano uszkodzenie zbiornika z niebezpieczną substancją jaką jest wodorotlenek sodu. Podczas ćwiczenia ocenie podlegały takie zdania jak: przeprowadzenie ewakuacji pracowników ze strefy niebezpiecznej, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanej osobie, wyznaczeniu stref, ustawieniu kurtyn wodnych, podjęciu czynności związanych z uszczelnieniem zbiornika oraz na przeprowadzeniu dekontaminacji wstępnej na miejscu zdarzenia. Wszystkie założenia  ćwiczeń zostały zrealizowany a szczegółowy ich przebieg został omówiony i przeanalizowany  na zakładowej stołówce.

Tekst: asp. sztab. Andrzej Łaciński

Powrót

(12-09-2018 10:23)
(12-09-2018 10:30)