BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

Klauzula informacyjna RODO

Ulotka - bezpieczne wakacje

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Pożar lasu 4D

Bezpieczeństwo i higiena służby w Państwowej Straży Pożarnej

Obywatel

Fundacja Solidarni

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

Pierwsze szkolenie pt. „Bezpieczny właściciel, zarządca i użytkownik budynku mieszkalnego”

19 września 2018 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu po raz pierwszy odbyło się szkolenie pt. „Bezpieczny właściciel, zarządca i użytkownik budynku mieszkalnego”. Program spotkania skierowany został do przedstawicieli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z terenu miasta Poznania i odnosił się m.in. do prawnych, finansowych i technicznych aspektów z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Uczestników szkolenia przywitał Wielkopolski Komendnt Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak. Jednym z elementów spotkania było również przygotowanie do sezonu grzewczego oraz zwiększenie świadomości na temat zatruć tlenkiem węgla.

           Szczegółowo omówiono poniższe zagadnienia:

  • Problemy operacyjne z zabezpieczeniem i dostępem do budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
  • Dojazdy pożarowe do budynku – problem dużych aglomeracji miejskich;
  • Zadania i obowiązki właściciela/zarządcy budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • Zatruciem tlenkiem węgla (czad), jakie powoduje zagrożenie oraz jak się przed nim ustrzec;
  • Przyczyny pożarów w budynkach mieszkalnych – zwarcia elektryczne itp.;
  • Bezpieczne przewody kominowe, grzewcze, wentylacyjne, profesjonalna kontrola kominiarska;
  • Świadczenia ubezpieczeniowe a pożar budynku, spełnienie wymagań formalnych;

Link do relacji: http://wielkopolska.tv/konin-jak-uchronic-sie-przed-pozarem/  - TV Wielkopolska 

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a przeprowadzona na koniec szkolenia ankieta wskazuje nam, że jest duże zapotrzebowanie na tego typu szkolenia.

 

Opracował: kpt. Emilia Pałubicka-Florczak

Zdjęcia: st. kpt. Lucyna Rudzińska

Powrót

Napisał: Lucyna Rudzińska (20-09-2018 09:29)
(26-09-2018 11:04)