BIP KW PSP Poznań       Fundusze UE

FFPlus e-learning

Klauzula informacyjna RODO

Informator koronawirus

Owady

Zagrożenie pożarowe

Stop Pożarom Traw

Czad i ogień

SA PSP Poznań

Edukacja i profilaktyka

Facebook – Prewencja Społeczna

Młody Bohater

Biało-czerwona

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2020

Służba Cywilna

Obywatel

Fundacja Solidarni

ZEiR RP

 

 

en de

Valid XHTML 1.0 Transitional        Poprawny CSS!

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU

Poznań, dnia 19 października 2018 r.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
61-767 Poznań ul. Masztalarska 3 

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej progu 5.548.000 euro na:

"Remont pomieszczeń w budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu"

Pliki do pobrania:

* Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz

* Załącznik nr 1 do SIWZ - pobierz

* Załącznik nr 2 do SIWZ - pobierz

* Załącznik nr 3 do SIWZ - pobierz

* Załącznik nr 4 do SIWZ - pobierz

* Załącznik nr 5 do SIWZ - pobierz

* Załącznik nr 6 do SIWZ - pobierz

* Załącznik nr 7 do SIWZ - pobierz

* Modyfikacja treści SIWZ [31.10.2018 r.] - pobierz

* Aktualny załącznik nr 1 do SIWZ - pobierz

* Aktualny załącznik nr 3 do SIWZ - pobierz

* Informacja z otwarcia ofert - pobierz

* Informacja o wyborze oferty [06.11.2018 r.] - pobierz

* Informacja o ponownym wyborze oferty [13.11.2018 r.] - pobierz

 

Napisał: Marcin Goliński (19-10-2018 14:32)
Zmienił: Marcin Goliński (13-11-2018 15:19)